Bläddra

Gudar och gudinnor i Norden

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här

Gudar och gudinnor i Norden

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här
Gudar och gudinnor i Norden presenterar 48 gudar och gudinnor i alfabetisk ordning. Här får vi veta vem som är släkt med vem, vem som har barn med vem och vilka gudar och gudinnor som är gifta med varandra. Vi får också veta vilka gudomliga egenskaper de olika gudarna har och vilka deras utmärkande karaktärsdrag är. Vilka ärenden gudarna och gudinnorna åkallades i är också något läsaren får veta, om man till exempel har ett budskap som brådskar kan man åkalla gudinnan Gna och om man vill ha jaktlycka eller vill bli duktig på att åka skidor ska man åkalla gudinnan Skade. Varje gud och gudinna presenteras med en kort text och med författarens egna illustrationer.
I den nordiska mytologin finns det fler kvinnliga gudar än manliga men tidigare framställningar har oftast koncentrerats på de manliga gudarna. De mytologiska uppgifterna om gudinnorna är ibland ganska knapphändiga, men i den yngre Eddan står det till exempel att gudinnorna inte var mindre heliga än gudarna och att deras makt inte var mindre än de manliga gudarnas.
Lars Mangar Enoksen använder sig främst av de båda Eddorna som historiska källskrifter. Den äldre Eddan består av gudakväden som härstammar från vikingatiden och tidig medeltid, medan den yngre Eddan berättar om gudavärldens invånare i mer resonerande och förklarande form. Vikingatida skaldekväden och runinskrifter samt gudaavbildningar i sten, trä, tyg eller metall är också källor till kunskap om den nordiska mytologin. De nordiska fornålderssagorna som nedtecknades i tidig och sen medeltid förmedlar också viktiga ledtrådar till den gamla gudaläran och de religiösa traditioner som hörde till.

Exempel från boken, presentation av en gudinna:

Brage - skaldekonstens gudom
Brage (den förträfflige) tillhör asarnas släkte. Hans maka är den eviga ungdomens gudinna Idun (hon som förnyar). Brage och Idun har åtskilliga barn tillsammans, men barnens namn är okända.
Brage är skaldekonstens gudom. Hans uppgift är att med hjälp av talekonst skalda lovkväden som bidrar till att gudars och hjältars bedrifter blir ihågkomna. Om man åtrår Brages egenskaper, kan man åkalla honom för inspiration och vägledning.
Brage är den som välkomnar de förnämsta gästerna som förlänats bänkplats bland hjältarna i Valhall (de fallnas hall). Stupade krigarkonungar tillhör dem som Brage får att känna sig som hemma i hjältarnas dödsrike. Denna uppgift delar han för övrigt med Hermod (krigsmodet).
Brage har gett upphov till att en ypperlig bedrift även kallas bragd. Om man vill utlova en kommande bedrift som man har för avsikt att utföra, skall man säga detta högt och tydligt då många är samlade till fest och skålandet har inletts. Detta kallas att göra en Brageskål. Berusning väcker Brages skaparanda.

Lars Magnar Enoksen är runolog, glimabrottare och författare. Han har tidigare utkommit med flera böcker på Historiska Media om bland annat runor och vikingar. Hans senaste bok är Vikingarnas stridskonst som utkom 2004.

" Lars Magnar Enoksen har sin trogna publik efter många års författande.
" Kul presentbok i litet format med Lars Magnars karakteristiska teckningar
" Intresset för fornnordiska gudar och gudinnor är stort och det finns färre böcker än man tror i ämnet.