Bläddra

Guldboken

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Guldboken

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Köp här
I Guldboken samlar eleven guldkorn från vardagen i och utanför klassrummet.
Egna teckningar eller fotografier bildar underlag för elevens egan berättande. Så blir Guldboken en minnesbok från förskoleklassen, skolstarten eller något annat skolår där vardagen och arbetsglädjen i den lyfts fram.
Utöver att varje elev har sin egen Guldbok, kan eleverna också ha en "klassens gemensamma Guldbok". I den får eleverna gruppvis ansvaret för att i ord och bild dokumentera små och stora händelser som involverar alla i klassen. I den gemensamma Guldboken kan också föräldrar och andra som besöker klassen skriva några rader. Den Guldboken blir guld värd vid till exempel föräldramöten.
Hårdband, format 255 x 205 mm.