Bläddra

Gustav III:s ryska krig : när tidens brev och dagböcker berättar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militära operationer Militärhistoria Samhälle och samhällsvetenskap Slag och fälttåg Tidigmodern militärhistoria
Köp här

Gustav III:s ryska krig : när tidens brev och dagböcker berättar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Historia Historia och arkeologi Krig och försvar Militära operationer Militärhistoria Samhälle och samhällsvetenskap Slag och fälttåg Tidigmodern militärhistoria
Köp här

Sommaren 1788 avseglar Gustav III från Stockholm med en mäktig flotta, spänningen är hög mellan konungen och adeln, missnöjet pyr bland officerarna. Rysslands intriger mot den svenska kungen har tilltagit samtidigt som han med franskt stöd byggt upp en imponerande flotta. Krig bryter ut. Men vilka var orsakerna? Var det bara Gustav III:s maktambitioner som det ofta har beskrivits? Var det verkligen ett renodlat svenskt anfallskrig eller inleddes det för att förebygga en rysk aggression? Och vem sköt egentligen det första skottet? Krigsförberedelserna omgärdades av ett stort hemlighetsmakeri eftersom det fanns gott om kungamotståndare och ryska spioner i det svenska toppskiktet. Claes Rainer har på ett föredömligt sätt gått tillbaka till dåtidens brev och dagböcker för att vända upp och ned på den historieskrivning som tidigare har präglats av Gustav III:s fiender. Han låter ögonvittnen med egna ord beskriva dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Det är en rafflande och medryckande historia som skapar en ny bild av Gustav III som krigarkung omgiven av bittra fiender.

Claes Rainer är historikern och processjuristen som genom sin forskning i 1700-talets brev, dagböcker och memoarer har skapat en nyanserad bild av en dramatisk tid i Sveriges historia. I första boken om Lovisa Ulrika har Claes kombinerat sin bakgrund som historiker med den analytiska förmåga han har utvecklat under sina många år som ombud i domstolsprocesser. Det var intresset för hans egen familjs historia på 1700-talet som ledde till boken om Lovisa Ulrika, då det gick att följa en av hans anfäder till Lovisa Ulrikas resa till Sverige 1744 och upptäcka en av Sveriges mest fascinerande drottningar. Lovisa Ulrika belönades med 2021 års Axel Hirsch pris av Svenska Akademien och har följts av böcker om Sofia Magdalena och Gustav III:s ryska krig.