Bläddra

Harald – Konsnär: Harald Sörensen Ringi Hans liv och hans konst

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer

Harald – Konsnär: Harald Sörensen Ringi Hans liv och hans konst

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här
Harald Sörensen Ringi föddes i Sundsvall 1872. Hans föräldrar hade invandrat från Norge och fadern var ingenjör vid sågverket i Tunadal. Haralds håg stod till konsten. Som många andra vid denna tid reste han till Paris, där han levde under många år och där hans konst utvecklades. 1903 återvände han till Sverige och bosatte sig i Stockholm. Han avled 1912, bara fyra år efter sin hustrus död.
Hans gode vän Nathan Söderblom höll griftetalet vid hans bår och detta finns också återgivet i boken. Harald Sörensen Ringi var i första hand skulptör, men producerade också konstverk i trä och målade tavlor. Hans mest spektakulära verk är nog Gustav II Adolf, statyn på Stora Torget i Sundsvall. Flera kyrkor pryds av altartavlor och andra konstverk av hans hand. Många av tidens berömda män och kvinnor förekommer bland hans byster. I denna rikt illustrerade biografi ges en introduktion till hans bakgrund och exempel på hans rikhaltiga produktion. Materialet är i allmänhet hämtat från släktens arkiv och konstverken är illustrerade med arkivfotografier och nytagna bilder.
Marianne Prohászka är född 1942 och dotterdotter till Ragnhild Hedberg, syster till konstnären Harald Sörenden Ringi. Hon har doktorerat inom Antikens kultur och samhällsliv och verkat som lektor vid Klassiska institutionen, Göteborgs universitet. Efter pensioneringen har hon ägnat intresse åt att dokumentera katolska kyrkan i Göteborg och producerat tre rikt illustrerade böcker om kyrkorummet.