Bläddra

Havets djur och växter

Kategorier: Djur och natur Liv i havet och på stranden Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: vattendjur
Köp här

Havets djur och växter

Kategorier: Djur och natur Liv i havet och på stranden Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: vattendjur
Köp här
Havets djur och växter beskriver över 700 djur och växter i havs- och kustområdena från sydligaste Nordsjön till Ålands hav. Boken tar upp de vanligare större djuren och växterna ned till ca 20 m djup. Arterna beskrivs och visas med naturtrogna teckningar och många undervattensfotografier visar arterna i sina naturliga miljöer. Boken beskriver också havet som livsmiljö och berättar om djurens och växternas levnadssätt och olika typer av provtagning. Havets djur och växter vänder sig till alla med intresse för livet i våra hav och är en rik källa till den kunskap som behövs för att skydda och bevara detta för framtiden. Boken är skriven av marinbiologerna Marianne Køie och Aase Kristiansen, båda knutna till Köpenhamns Universitet. Boken är den enda aktuella på svenska som beskriver både djur och växter i havet. Denna bok täcker havsområdena från sydligaste Nordsjön till Ålands hav norr om den egentliga Östersjön, dvs. de kustnära områdena vid Holland–Belgien, Tyskland, Danmark, större delen av Norge och Sverige till och med området norr om Stockholms skärgård (Ålands hav). Boken tar upp de vanligare större djuren ned till ca 20 m djup (undantagsvis 40 m) samt sådant som kastas upp på stränderna. Boken behandlar främst djur- och växtlivet som är bundet till bottnen, t.ex. svampdjur, snäckor, musslor, kräftdjur, tagghudingar och sjöpungar. Större frisimmande djur som maneter (medusor) och de vanligaste strandnära fiskarna är också medtagna. Dessutom finns de vanligaste sälarna och tumlaren med. Som en nyhet i en bok av detta slag finnsockså med några vanliga parasiter i eller på fiskar. Boken tar upp de större, fastsittande algerna som rödalger, brunalger, grönalger, kransalger samt de marina blågrönalgerna, lavarna och blomväxterna. Havets djur och växter bygger på de tidigare på Prisma utgivna Havets djur (2004) respektive Havets växter (2001).