Bläddra

Havsråttor, kuttluckor och rabboxar : folklig kunskap om fiskar i Norden

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Havsråttor, kuttluckor och rabboxar : folklig kunskap om fiskar i Norden

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Med Nordens många sjöar, vattendrag och långa kuster har fisken och fisket helt naturligt spelat en viktig roll som mat och som råvara för skilda produkter. Men till olika fiskarter har även knutits en rad myter och föreställningar. De har ansetts besitta övernaturliga egenskaper, de har använts för att spå väder eller på annat sätt förutsäga framtiden, varit föremål för en omfattande folklig diktning samt figurerat i många talesätt och ordstäv. Här har etnologen Ingvar Svanberg sammanställt ett stort vetande kring den folkliga kunskapen om fisk, fiskemetoder och beredning. Exempel är hämtade från alla nordiska länder, från medeltiden fram till våra dagar. Boken är något av ett pionjärverk för den i Sverige ganska färska disciplinen etnobiologi. År 1998 gavs Svanbergs Människor och växter ut, en bok om folktro och vilda och odlade örter.