Bläddra

Helgö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Helgö

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Helgö ligger i Mälaren strax söder om Ekerölandet, intill det smala Bockholmssundet. När en sommarstugeägare på ön skulle gräva en grop för sin flaggstång påträffades en märklig bronsskopa. Skopan, med sitt exotiska och antika utseende, gav anledning att söka svar på frågan om dess ursprung hos expertis på Historiska museet. Det blev upptakten till de utgrävningar som startades på Helgö under 1950-talet och som kom att fortgå under 25 år. Det visade sig att den otillgängliga terrängen varit bebodd under flera århundraden och man gjorde en mängd spektakulära fynd, allt från exotiska föremål och en guldskatt till en verkstad för smycketillverkning. Men mest uppmärksamhet väckte ändå den lilla Buddhastatyetten från Indien, som tillverkats under 500-talet e.Kr. Utgrävningarna på Helgö fastställer att det under järnåldern på platsen bedrivits en betydande kultverksamhet. När den hedniska kulten upphörde föll den omfattande verksamheten i glömska och ön förlorade sitt namn. Under medeltiden och framåt benämns den kort och gott som ”Lillön”. Genom sin rikt illustrerade bok Helgö – den bortglömda ön vill Jutta Waller återuppliva detta förlorade kulturarv. Författaren deltog själv i utgrävningarna och hennes doktorsavhandling belyser tillverkningen av dräktnålar på Helgö.