Bläddra

Hemma i Värmland : konst, musik, minnen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Folkmusik Konst Konst: teman och motiv Musik Musik: stilar och genrer Särskilda konstnärer Självbiografi: konst och underhållning

Hemma i Värmland : konst, musik, minnen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Folkmusik Konst Konst: teman och motiv Musik Musik: stilar och genrer Särskilda konstnärer Självbiografi: konst och underhållning
Köp här

Han är representerad på bland annat Nationalmuseum, Värmlands Museum, Rackstadmuseet och Göteborgs konstmuseum. Han har studerat i England, Italien och Spanien och bott periodvis i Paris. Han kan titulera sig målare, tecknare, grafiker och spelman. Olle Zetterquist har helt enkelt hunnit med en hel del sedan debuten på Värmlands museum 1948. Men även om konsten alltid varit en viktig del av livet är denna bok ingen konstbok i traditionell mening. Nu vill han inte bara berätta om hur några av hans bilder kommit till, hur idéer och inspiration växt fram, utan också om barndomens lekar och intressen, spännande möten och upplevelser ur hans liv.

På ett målande och lustfyllt sätt skildras minnen, möten och episoder. Vi får genom bilderna och berättandet följa med på en tidsresa där händelser och upplevelser vävs samman. Allt från farfarns märkliga barndom, hans egen barndom i Karlstad och Arvika och studieresor i Europa, till en jazzklubb i New York. Hela tiden med konsten och musiken som röd tråd. Texten illustre­ras med många bilder, framförallt teckningar och målningar, samt skisser och konst i offentlig miljö.

Olle Zetterquist är bildkonstnär och född 1927 i Arvika med en farfar som var med i Rackstad­kolonin. Han utbildade sig på Slöjdföreningens skola och Valands konstskola i Göteborg, men hemma är Värmland.

"Intressanta inblickar ges från skaparverkstaden, och man får en djupare förståelse för konstnärens intresseinriktning och blick för sina motiv. [ ] Många egna verk återgivna i färg gör, tillsammans med ett rikt och fylligt urval från skissböcker samt med fotografier främst från Värmland, den här oortodoxa konstboken till en lustfull upplevelse." -  lektör Michael Economou i BTJ-häftet nr 20, 2021. 4 av 5.