Bläddra

Hemmet vi ärvde : om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Hemmet vi ärvde : om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framtiden

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
"Den svenska folkhemsvisionen är i flera avseenden unik. Den har varit enastående framgångsrik och varit den enda i sitt slag i vår svenska historia. Den har burit generationer genom politisk, ekonomisk och kulturell modernisering. Den har kunnat vägleda en social omvandling av det svenska, agrart präglade överhetssamhället från grunden. Skall den också bära oss på vägen ut ur industrisamhället? Om allt detta: kampen om framtiden, viljan att uppnå den och förmågan att organisera den handlar denna bok. Samtiden ter sig kaotisk och framtiden mörk, men det är min förhoppning att med förflutenheten kunna egga och inspirera det offentliga samtalet kring vägval vid ett förnyat uppbrott från ännu en av allt att döma avslutad epok." - Jan Larsson