Bläddra

Hergé : kronologi över ett konstnärskap D. 1 1907-1937

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Illustrationskonst och kommersiell konst Illustrationskonst: tecknade serier Kommersiell konst och design Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer

Hergé : kronologi över ett konstnärskap D. 1 1907-1937

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Illustrationskonst och kommersiell konst Illustrationskonst: tecknade serier Kommersiell konst och design Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här
HERGÉ – KRONOLOGI ÖVER ETT KONSTNÄRSKAP

Hergé, Tintins skapare, föddes 1907 i Bryssel och efterlämnade vid sin död 1983 ett konstnärligt verk som är väl förankrat i det kollektiva minnet. Han började teckna som ung och fick sina första illustrationer publicerade i olika scouttidningar. Redan dessa tidiga bilder vittnar om en talangfull och mångsidig tecknare med stor spännvidd.

Hergé kom att skapa en helt ny genre inom seriekonsten: den komiska äventyrsserien. Och hans eleganta teckningsstil kom med tiden att benämnas den klara linjen. Förutom hans berömda serier om Tintin består hans omfattande produktion av reklamannonser, illustrationer, modeteckningar, grafisk formgivning, skämtteckningar med mera. I tre volymer presenteras och kommenteras ett urval av Hergés anmärkningsvärda teckningar, varav flera aldrig tidigare publicerats för en svensk publik. Volym 1 omfattar åren 1907–1937, volym 2 åren 1937–1949 och volym 3 åren 1950–1983. Både kända och okända verk presenteras i kronologisk ordning, och Hergés arbete vid skrivbordet speglas mot hans personliga utveckling och avgörande händelser i hans liv.

FÖRFATTAREN

Philippe Goddin (f. 1944) är en av världens främsta experter på Hergé och hans verk. Han har studerat Hergés konstnärskap i mer än trettio år och har skrivit flera böcker i ämnet. De flesta av illustrationerna och dokumenten i den här bokserien är hämtade från Hergés efterlämnade arkiv, som Philippe Goddin var ansvarig för i mer än tio år. Han är ordförande i den belgiska föreningen Les Amis de Hergé och hedersmedlem i Generation T – Den svenska Tintinföreningen.