Bläddra

Herrnhutismen i Västsverige

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Köp här

Herrnhutismen i Västsverige

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Köp här
Västsverige blev tidigt ett centrum för herrnhutismen i Sverige och redan vid 1700-talets mitt hade Brödrakyrkan en stark ställning i handelsstäder som Göteborg och Uddevalla, på landsbygden och i handelssocknar som Toarp, Rångedala och Främmestad. Att herrnhutismen var organiserad som moderna nätverksorganisationer skapar svårigheter för vår tids historiker eftersom verksamheten avkastat ett annorlunda och relativt sparsamt källmaterial. Det har i sin tur bland annat medfört att forskningen om herrnhutismen är ringa i förhållande till dess betydelse för Göteborg och Västsveriges kultur- och samhällsutveckling. Den här antologin syftar till att i någon mån råda bot på detta och ge ett bidrag till ett styvmoderligt behandlat men nog så viktigt ämne.