Bläddra

Hilding Färm : en välfärdssamhällets pionjär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser

Hilding Färm : en välfärdssamhällets pionjär

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Hilding Färm - en välfärdssamhällets pionjär Hilding Färm föddes 1914, strax före första världskrigets utbrott. Denna bok skildrar hans liv, ett typiskt livsöde för de socialdemokratiska ledare över landet som utgjorde välfärdssamhällets pionjärgeneration. De kom från arbetarklassen, oftast med bara folkskola som utbildning, men bar med sig övertygelsen att deras livsuppgift var att skapa ett bättre samhälle för kommande generationer. Detta är den spännande historien om Hildings förfäder och hans uppväxt som fattig arbetarpojke i det småländska Glasriket. Det är historien om en mor som dog tidigt i den tidens pandemier och om släktingar som tvingades emigrera. Det är historien om hans politiska gärning, som ledare i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU, som nationell skolpolitiker, chefredaktör i Norrköping och landstingsråd i Östergötland. Det är därmed också en historia om Sveriges totala förändring under 1900-talet.