Bläddra

Hilma af Klint : the blue books 1906-1915

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer

Hilma af Klint : the blue books 1906-1915

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer

I tio blå böcker presenterade Hilma af Klint små kopior av Målningarna till templet, såväl fotografier som akvareller. I denna volym visas samtliga uppslag ur dessa böcker. Anledningen till varför hon skapade dessa replikor var för att på ett mer lättillgängligt sätt kunna visa upp verken för personer i andra länder. Bland andra för antroposofins grundare Rudolf Steiner. Möjligen var böckerna också ett sätt för henne själv att förstå verken, då hon menat att hon enbart agerat medium för de Höga mästarna . Böckerna är inte daterade, men det verkar sannolikt att de skapades under andra hälften av 1910-talet. Enligt af Klints egna anteckningar var dessa böcker inte menade att studeras förrän 20 år efter hennes död.