Bläddra

Historia 1a1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Historia 1a1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Historia 1a följer ämnesplanen för den gymnasiegemensamma Historia 1a1, 50 p. Läromedlet finner också sin användning inom vuxenutbildningen; komvux och folkhögskolor. Historia 1a ger eleverna en överblick över historien och läromedlet har en tydlig pedagogisk struktur. Det är lättläst och tillsammans med det omfattande och intressanta bildmaterialet får eleverna en känsla för det historiska perspektivet. Historia 1a ger eleverna en god översikt av den kronologiska historiska utvecklingen, som gör det möjligt och naturligt att i historiebruksperspektivet koppla samman dåtid med nutid till gagn för framtiden. Historia 1a arbetar genomgående med genusperspektivet och ser kvinnan i historien. Historia 1a arbetar mycket med förändringsprocesser och spännande personligheter och händelser under historiens gång för att stimulera och intressera eleverna. Historia 1a ger eleverna källkritisk träning vid hantering av texter, bilder, medier och andra källor. Historiebruk är ett annat inslag som fokuserar på historisk kunskap för nutid och framtid.