Bläddra

Historia Tid att minnas 4-6, elevbok

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Historia Tid att minnas 4-6, elevbok

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Tid att minnas är en kronologiskt uppbyggd lärobok i historia. Den ger en översikt över viktiga händelser och personer, från istiden och fram till Karl IX (4–5) resp början av 1800-talet (4–6). Boken ger eleverna en känsla för tidens gång och visar dem hur olika händelser påverkat historien. De får också följa människors olika villkor genom tiderna, också barnens och kvinnornas.

Historia – Tid att minnas är en grundbok där alla elever tar del av alla uppslag i boken och därigenom får en överblick över Sveriges historia. Varje uppslag utgör en enhet, med text på vänstersidan och bild på högersidan. Uppslagen kan handla om en speciell tid, händelse eller person. Bilderna kompletterar texterna och ger tillfälle till funderingar kring människors villkor förr. En del av dem kan också fungera som underlag för olika skrivprojekt.

Den kronologiska uppläggningen gör att eleverna lätt kan orientera sig fram och tillbaka i tiden och följa människors olika villkor genom tiderna. Tidslinjen högst upp på alla sidor gör det extra lätt för eleverna att utveckla sitt tidsperspektiv.

Ungefär vart åttonde uppslag är ett "tidningsuppslag" med Nyheter utifrån. På dessa uppslag presenteras historiska händelser som "nyheter" från olika delar av världen under en viss tid, precis som i dagens tidningar. Notiserna är roligt skrivna och ger möjlighet att jämföra Sveriges utveckling med vad som samtidigt hände i övriga världen.

Historia 4–5 eller 4–6?

Tid att minnas 4–5 börjar med istiden och sträcker sig sedan fram till Karl IX:s tid. Tid att minnas 4–6 innehåller samma material som 4–5:ans bok, men behandlar dessutom tiden från Gustav II Adolf fram till början av 1800-talet. Tid att minnas 4–5 är ett alternativ för skolor där eleverna flyttar till en 6–9-skola efter årskurs 5 medan Tid att minnas 4–6 används under årskurs 4–6.