Bläddra

Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Neurovetenskap
Köp här

Hjärnan och den inre världen : en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Neurovetenskap
Köp här

Den moderna hjärnforskningen öppnar nya möjligheter för psykologin att komma ur det låsta ställningskriget mellan de psykodynamiska och de biologiska falangerna. Det är idag möjligt att i detalj studera hjärnans funktionella anatomi och metabolism. Neuropsykologi och psykoanalys tycks komma varandra allt närmare. I denna bok ges en första introduktion till en spirande tvärvetenskaplig disciplin neuropsykoanalysen.

Hjärnan och den inre världen förutsätter inga specialkunskaper. Den tar med läsaren på en guidad tur genom detta nya spännande landskap och visar längs vägen hur psykodynamiska begrepp kan fogas in i ett nytt vetenskapligt ramverk. På detta sätt fördjupas vår förståelse av det psykiska livet, såväl vid hälsa som vid sjukdom.

Mark Solms och Oliver Turnbull bygger sin framställning på ett unikt material. De ingår i en forskningsgrupp som bedriver ett kliniskt arbete med hjärnskadade patienter där de först genomför en detaljerad neuropsykologisk undersökning och sedan inleder en psykoanalys efter konstens alla regler. På detta sätt kan de knyta samman hjärnans mekanismer med patientens inre värld och kan både fördjupa de neuropsykologiska kunskaperna och ge psykoanalysen en fastare grund.

Oliver Sacks skriver i sitt förord: Solms och hans kolleger försöker utifrån en ny infallsvinkel på ett skarpsinnigt, beslutsamt, samvetsgrant och (frestas man säga) taktfullt sätt tackla den äldsta av alla olösta gåtor förhållandet mellan kropp och själ. [...] allra mest övertygar de genom sina föredömligt presenterade kliniska exempel.

Översättning Per Rundgren