Bläddra

Högt spel under ytan

Köp här

Högt spel under ytan

Köp här
En kraftmätning äger rum vid den svenska territorialvattengränsen. Detta sker efter att en främmande ubåt har upptäckts långt inne på svenskt vatten. En yrvaken statsminister, som väcks mitt i natten och ställs inför en situation, som kräver omedelbara avgöranden, drabbas av beslutsvånda. När ubåten fortsätter in i skärgården anfaller den svenska korvetten Visby med vapeninsats, varvid ubåten skadas så svårt, att hon tvingas inta bottenläge. Ubåtens identitet avslöjas, när en rysk undsättningsstyrka skyndar till, men denna styrka stoppas vid den svenska gränsen. Det politiska spel mellan Ryssland och Sverige, som blir en direkt följd av händelsen kan få långtgående konsekvenser. Christer Bjurman var under det kalla kriget sjöofficer i den svenska flottan och under långa perioder sjökommenderad. Östersjön var under denna period gränszonen mellan öst och väst. På och i Östersjön fanns en spänd atmosfär och dramatik, där provokationer förekom. Dessa uppfattades emellertid sällan utanför en snäv krets. Christer Bjurman upplevde under sina sjökommenderingar många ubåtsjakter och andra dramatiska händelser. Han hade en aktiv roll, som fartygschef på torpedbåten Varberg, under incidenten med den sovjetiska ubåten U 137, som gick på grund i Karlskrona skärgård 1981.