Bläddra

Hund

Köp här

Hund

Köp här

Fler och fler människor i Sverige skaffar hund. Att ha hund som husdjur är "inne" och antalet registrerade hundar är ca 700 000 (och då är inte blandrashundarna inräknade). TV-program om hundar och hundhållning visas under bästa sändningstid. Det bör med andra ord finnas intresse för en riktigt stor och bra bok om hundar.

Hund. är en unik bok om hundar som författare och förlag har arbetat med under fyra år. Här presenteras alla raser som finns registrerade av Svenska Kennelklubben och här berättas också om hundens behov under hela dess liv, från valp- och unghundstid fram till den gamla hunden.

Boken är till för alla som drömmer om att skaffa hund eller för den som redan lever med hund men vill lära sig mer. Det gäller att välja hund med både hjärta och hjärna. Här får man hjälp att förstå och respektera hunden som individ och möjlighet att hitta den ras som bäst passar ihop med ens tillvaro. Boken består av en rasdel och en mer allmän hundkunskapsdel, kallad Hundens liv.

Det unika med boken är bl a dess rasgruppsindelning, som skiljer sig från den gängse (SKK’s). Raser har utvecklats för olika ändamål och har olika arbetsbakgrund och rastypiska egenskaper. Författarna har tagit fasta på hundens ursprung och skapat grupperna efter dessa. Syftet är förstås att hjälpa den blivande hundägaren att hitta rätt hund. – Det är inte särskilt klokt att skaffa en vallande fårhund om man lever sitt liv mitt i en storstad. Och inte heller en hund med kampbakgrund om man har hela huset fullt med småbarn! Att känna till vilka arbetsuppgifter hunden utfört eller fortfarande utför är nödvändigt för att kunna ge sin hund ett gott liv (och även sig själv).

I Hundens liv får man veta vilket djur hunden egentligen är (släktskapen med vargen etc) och man får läsa om den viktiga relationen mellan människa och hund och de grundläggande behoven under hundens hela liv. Genom att ta del av boken förstår man bättre sina egna motiv till varför man vill leva med hund.

Bildmaterialet skiljer sig också markant från andra hundböcker. Boken innehåller cirka 700 fotografier i färg och syftet med urvalet är att även i bild skildra hundens ursprung och arbetsuppgifter.