Bläddra

Hundmöten

Kategorier: Djur och natur Hundar Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Hundmöten

Kategorier: Djur och natur Hundar Husdjur Livsstil, hobby och fritid
Köp här
Visst kan hundar prata! De har ett fantastiskt kroppsspråk och ett stort antal läten. Men det krävs stor kunskap för att vi människor ska förstå vad de säger.

Att studera hundars språk är fascinerande. Två hundar möter varandra och börjar genast konversera livligt. Deras beteenden varierar beroende på om de känner varandra sedan tidigare, och om de gillar eller ogillar varandra.
I Hundmöten får vi möta ett antal hundar och lära oss ”höra” vad de säger till varandra i olika situationer. Pedagogiska illustrationer och foton tydliggör exemplen i texten.
Genom att lära oss hundarnas eget språk kan vi, i vår tur, lättare kommunicera och få dem att förstå vad vi vill.
Det är en spännande och viktig kunskap som är nödvändig för att få en fin kontakt och en väl fungerande samvaro med den egna hunden.