Bläddra

Hur du kan bota dig själv på nolltid : från flygskräck och traumatiska upplevelser

Köp här

Hur du kan bota dig själv på nolltid : från flygskräck och traumatiska upplevelser

Köp här
Psykiatern Werner Silfverskiöld ger här en handledning för behandling av enkla fobier, minnet av enstaka traumatiska upplevelser och en rad neurotiska tillstånd. Behandlingen kan på grund av sin enkelhet och snabbhet genomföras som egenbehandling av de flesta som på ett förnuftigt sätt följer instruktionerna i boken. Även psykoterapeuter, allmänläkare och andra medicinskt tränade personer kan i boken finna tillräckligt mycket information för att tillämpa den enkla tekniken. Fördelen är billig behandling för patienten och effektivitet och snabbhet i terapeutens arbete med just enkla neurotiska tillstånd. En mycket speciell egenskap hos behandlingen är att den är verksam vid tillstånd av gammal olycklig kärlek och andra liknande bindningar, som annars inte brukar räknas som traumatiska. Författaren är f d överläkare och chef för Psykiatriska kliniken i Halmstad. Han utgav 2005 den uppmärksammade boken Är du punktlig, lille vän? En bok om punktliga och opunktliga, ordnde och oordnade. Exempel på känslor som kan behandlas Fobier flygskräck inte minst Den sociala neurosen Problem i/med familjen Mobbning som barn eller vuxen