Bläddra

Husets själ

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Husets själ

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här
Den svenska trädgårdsstaden – helheten och detaljerna Den svenska trädgårdsstaden är en drygt hundraårig idé om en boendemiljö med hög arkitektonisk kvalitet och med en rikt varierad villa- och låghusbebyggelse från cirka 1910–1940. Trädgårdsstaden är väl integrerad med den omgivande naturen och har en utbyggd infrastruktur med kommunikationer, affärer och samhällelig service. Husets Själ är en inspirationsbok för villaägare som vill underhålla och renovera sitt hus på rätt sätt. Boken förmedlar kunskap och råd som är generella för de olika arkitekturstilarna. Exemplen är framför allt hämtade från trädgårdsstaden i Bromma. Författaren Lotta Alvestam Wahlund är konsthistoriker och har studerat restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan. Som konsult vid det egna företaget Main AB utför hon uppdrag för att återställa villor och byggnadsdetaljer på ett tidstypiskt riktigt sätt. Hon har skrivit flera vetenskapliga arbeten om byggnadsvård och arkitektur, framför allt med fokus på tjugotalets villabebyggelse.