Bläddra

Huvudet på en påle : om statlig mörkläggning och terror i demokratier

Kategorier: Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap

Huvudet på en påle : om statlig mörkläggning och terror i demokratier

Kategorier: Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vi lever i en värld där vi är vana vid vackra ord, som demokrati och mänskliga rättigheter. Och vi har lärt oss att styrande politiker i de flesta stater gärna vill ge intryck av de står för sådana principer.

Men verkligheten är alltför ofta helt annorlunda.

Viktiga politiska beslut fattas bakom stängda dörrar. Krig startas med lögner. Medborgare som avslöjar känsliga sanningar straffas brutalt – vare sig straffet ryms i lagböckerna eller ej.

Bildligt talat – och vid enstaka tillfällen bokstavligt – sätts huvuden upp på pålar för att inge respekt för de styrande.

I sin nya bok tar Gunnar Wall upp hur metoder vi brukar förknippa med diktaturer i stigande utsträckning används av regeringar som vi är vana att betrakta som demokratiska. Ofta sker det genom hemliga statliga eller halvstatliga organ som verkar i det fördolda – och vid behov med våldsamma metoder.

Och syftet? Ytterst handlar det om att kontrollera medborgarna så att de sluter upp bakom den rådande makten.

Författaren diskuterar vad som händer med ett samhälle när desinformation och skrämseltaktik tar över, bland annat med fokus på USA som ju brukar kallas världens största demokrati. Han tittar på hotelserna, lögnerna och de hatiska påståendena som bar fram Donald Trump – och jämför med vad som förekommit under tidigare amerikanska presidenter.

I avsnittet om Sverige går Gunnar Wall än en gång tillbaka till Palmemordet – och kommer med skakande nya avslöjanden!