Bläddra

I dag jag drömde

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

I dag jag drömde

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
”Men vers är viktigt: genom århundraden, säkerligen årtusenden, har det kollektiva mänskliga vetandet traderats muntligt från generation till generation, vare sig det varit spännande hjälteepos, myter eller lagtexter. Först i samband med tryckpressens genombrott blev skriven text användbar i större sammanhang och då eftersom att innehållet inte måste läras in utantill, ty det tryckta ordet i boken kunde man alltid referera till och läsa om och om igen. Försök själv, käre läsare: hur många längre stycken på prosa kan du citera ur minnet? Jämför sedan med de låttexter du kan åtminstone brottstycken av.” Ur Klot-Johans inledningstext.