Bläddra

I ditt hjärtas sista slag : dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi

I ditt hjärtas sista slag : dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Köp här

Det har gått fjorton år sedan Ragnar Strömberg senast gav ut en diktsamling, En förort till kärleken. Strömberg har alltid överrumplat med sin unika kombination av direkt tilltal och lek med klassiska förlagor, inte minst i den så kallade Catullustrilogin från nittiotalet. Men aldrig har han väl varit mer oavvisligt närvarande än nu. I ditt hjärtas sista slag är en samling som bränns, om minnen ur det egna livet och minnen av andras. Dikten Stabat mater dolorosa är en uppgörelse med en mor, med sitt djärva bildspråk och sitt starka val av motiv lyckas Strömberg förena känsla och stilistisk exakthet. I andra dikter är det stillhet och eftertanke som råder: Det är inte jag som är annorlunda Det är alla ni andra ögonöar av feber Kärleken är Gud utan baktankar Åldrandet är det osynligas summas solregn av längta in och bort till utanför och hem Frågorna gungar döda i hjärtats flod med öppna ögon av mörker Kan man verkligen skriva så här utan att göra sig löjligNej men minnen behöver glömska för att finnas I ditt hjärtas sista slag är en återkomst för poeten Ragnar Strömberg som kommer att låta tala om sig.