Bläddra

I Hans Majestäts tjänst. Thorgny de Maré : en småländsk kavalleriöverstes liv

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Modern militärhistoria
Köp här

I Hans Majestäts tjänst. Thorgny de Maré : en småländsk kavalleriöverstes liv

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Historia Historia och arkeologi Militärhistoria Modern militärhistoria
Köp här
I Hans Majestäts tjänst erbjuder möjligheten att genom Thorgny de Marés liv och penna ta del av intressanta händelser och möta ett stort antal kända och okända personer från 18- och 1900-talet. Mestadels i Sverige, men även Europa och Afrika. Vi tar del av dialoger med Oscar II och möten med andra kända personer. Tillsammans med Thorgny träffar vi Paul von Hindenburg, Gilbert Hamilton, Régis Cadier, Henryk Bukowski, William Olsson, Karen Blixen, Ellen Hallwyl, Rolf de Maré, Ellen Key, Elvira Madigan och många fler. Tillsammans utgör de ett omfattande persongalleri, mer än 1 500 personer passerar revy.

Johan Bolin är en småländsk reservofficer, född och uppvuxen i Växjö. Hans historieintresse väcktes bland annat av den ”berättande” historieläraren Lorentzen. Runtomkring oss finns en mängd objekt som knyter an till en svunnen tid och Johan har alltid varit intresserad av den berättelse som ett objekt kan förmedla om personen bakom. Därför var det helt naturligt att han genom en sabeltaska och kartuschlåda lärde känna Thorgny de Maré.