Bläddra

I lappugglans skog

Köp här

I lappugglans skog

Köp här
Naturfotografen Göran Ekström har under flera års tid följt en lappugglefamilj djupt inne i storskogen. Han har kommit denna särpräglade fågel mycket nära och fått bilder som är unika. Han skildrar också många andra fåglar som fiskgjuse, tjäder och storlom. Dessutom finns spännande kapitel om räv, järv och björn den sistnämnda rusar yrvaken upp ur sitt ide alldeles intill Göran Ekström och han får fantastiska bilder på björnens morgontoalett,
Göran Ekströms texter är lågmälda och underfundiga med stor närvarokänsla. Hans bilder är speciella eftersom han ofta kommit djuren oerhört nära, ibland bara några meter.