Bläddra

I skuggan av verkligheten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

I skuggan av verkligheten

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Enligt Albert Einsteins utsago så är ju kunskap endast sådant som man personligen upplevt. Allt annat är och förblir, enligt hans tes, information. Att dela med sig av vunnen kunskap kan förhoppningsvis i någon mån väcka tankar och få till stånd insikter som i bästa fall kan få någon påverkan på framtida beslut hos andra människor. Att förhoppningsvis därigenom i någon mån kunna motverka irrationella handlingar. En förhoppning är ju, om än helt orealistisk, att framtiden skall slippa se beteenden hos människor som till synes lever sitt liv enligt Gustavs definition "I skuggan av verkligheten".