Bläddra

Idealisten, pengarna och marknaden : den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare

Idealisten, pengarna och marknaden : den materiella sidan av Viktor Rydbergs författarskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Viktor Rydberg (1828-1895) var under sin livstid en av Sveriges mest inflytelserika författare, och förblev så under flera årtionden efter sin död. Hans författarskap har ägnats en omfattande forskning, som främst har riktat in sig på de idéer han förde fram och kämpade för.

Däremot har man knappast alls intresserat sig för författarskapets praktiska, ekonomiska och materiella sidor - hur han försörjde sig, hur hans verk publicerades och honorerades, hur de togs emot av marknaden, hur hans relationer till förlag och tidskrifter såg ut, och hur förhållandet mellan författande och förvärvsarbete fungerade. Denna bok har skrivits för att fylla luckan.