Bläddra

Idéer om livet : en biologihistoria. Bd 2

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Idéer om livet : en biologihistoria. Bd 2

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Ny utgåva


Kära läsare, jag har haft nästan oförskämt roligt då jag arbetet med denna bok Om den kan förmedla en liten del av all denna samlade glädje har den nått sitt syfte.


Så inleder Nils Uddenberg sin Augustprisbelönta biologihistoria Idéer om livet som nu utkommer i en ny utgåva.


På senare år har en dramatisk kunskapsutveckling ägt rum inom biologin. Frågorna som människan ställs inför då hon närmar sig naturens hemligheter visar sig nu tydligt vara en angelägenhet för många, inte bara för forskarna.


Vad är en människa? Hur skiljer hon sig från djuren om hon nu gör det? Hur förhåller sig hennes mentala förmågor till hennes kroppsliga egenskaper? Vad är liv och hur har det först uppstått? Biologin sysselsätter idag fler forskare än någonsin förut. Den gör sig nyttig inom jord- och skogsbruk, livsmedelsteknik, sjukvård, miljövård och mycket annat. Kapitalstarka investerare uppfattar livsvetenskaperna som en framtidsbransch; biologiska och medicinska uppfinningar patenteras i ökande omfattning. Etiska aspekter av utvecklingen diskuteras i olika fora. Hur blev det så här? Vilka var de avgörande vändpunkterna i biologins vetenskapshistoria?


I Idéer om livet ges en bred och populärt hållen bakgrund till vår tids biologi. Biografiska avsnitt och ett stort antal färgillustrationer levandegör de vetenskapliga idéerna. De olika avsnitten kan mycket väl läsas var för sig, men verket som helhet utgör samtidigt en sammanhängande framställning av biologins utveckling under mer än tvåtusen år.


Idéer om livet är skriven för att fungera som ett lättillgängligt standardverk som kan användas vid universitetsstudier både i biologi och i humaniora, men kan utan vidare lustläsas.