Bläddra

Idrottens historia : från antika arenor till modern massrörelse

Köp här

Idrottens historia : från antika arenor till modern massrörelse

Köp här
Från antiken till modern massrörelse!

Idrottens Historia beskriver och försöker förklara det typiska för idrottslivet under skilda epoker och sätter det i relation till vad som hände i samhället i övrigt. Boken berättar om hur idrotten uppstått som en följd av de aktiviteter människor ägnade sig åt under vardag och fest.

Från antiken till modern massrörelse!

Idrottens Historia beskriver och försöker förklara det typiska för idrottslivet under skilda epoker och sätter det i relation till vad som hände i samhället i övrigt. Boken berättar om hur idrotten uppstått som en följd av de aktiviteter människor ägnade sig åt under vardag och fest.

Idrottens historia är skriven för alla som är intresserade av idrott och historia. Den är även avsedd som lärobok.