Bläddra

Impressionismen och Norden : det sena 1800-talets franska avantgardekonst o

Kategorier: Konst
Köp här

Impressionismen och Norden : det sena 1800-talets franska avantgardekonst o

Kategorier: Konst
Köp här
För första gången ges här en samlad bild av förhållandet mellan det sena 1800-talets franska impressionism och postimpressionism och konsten i Norden. I en rad artiklar diskuteras de nordiska konstnärernas sätt att ta upp det nya radikala franska måleriet, liksom de nordiska konstsamlarnas och museernas intresse för den franska avantgardekonsten. Framträdande plats ges åt personliga kontakter mellan franska konstnärer och det nordiska konstlivet. Särskilda artiklar ägnas åt Paul Gauguins tid i Köpenhamn vid mitten av 1880-talet, och Claude Monets resa i Norge vintern 1895. Bland de nordiska konstnärer som ges stort utrymme kan nämnas Edvard Munch, Anders Zorn och Jens Ferdinand Willumsen. Boken ges ut i samarbete med Nationalmuseum.