Bläddra

In Heaven On Earth

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Köp här

In Heaven On Earth

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
Köp här
Thomas Wågströms nya bok "In Heaven On Earth" är en sammanställning i helt ny form av Wågströms tre senaste böcker: "Allt som är i himmelen" (Max Ström 2012), "Nackar" (Max Ström 2014) och "På jorden" (Max Ström / T55 2015). Trilogin i sin helhet visades 2015-16 i en större separatutställning på Fotografiska i Stockholm. I sin trilogi undersöker Wågström den mänskliga existensen ur tre olika perspektiv. Med sin personliga och egenartade bildvärld gestaltar han tillvarons gåtfullhet och människans predikament på jorden. Karl Ove Knausgård bidrar, liksom i de tre tidigare böckerna, med en längre essä. "Thomas Wågströms fotografier är meditationer över människans villkor, oavsett om de visar händelser på himlen ovanför oss, händelser på marken under oss, eller är porträtt av nackar, och fotografens intresse för blickens blinda zoner skapar inte bara en säregen skönhet, utan leder också till en ny, liksom skarpslipad blick på livet mitt i världen och allt det som försiggår inuti de lådor som vi rör oss i. Där är vi ensamma, för som dessa fotografier visar, är ensamheten en existentiell förutsättning." Ur Karl Ove Knausgårds essä "Lådmänniskan". Thomas Wågström är född 1955 och har tidigare gett ut åtta fotoböcker som renderat honom ett flertal fotografiska priser och stipendier. Han är representerad på bl.a. Moderna Museet och i Nationalmuseums porträttsamling.