Bläddra

Innova och Mekarmirra hjälper jorden

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt Sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom: miljö

Innova och Mekarmirra hjälper jorden

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt Sociala frågor barn och ungdom Sociala frågor barn och ungdom: miljö
Köp här

Vad ska vi göra med det som vi har hittat? undrar Innova.
Mekarmirra öppnar sin orange ryggsäck och tar fram verktyg.
Vi kan skapa något nytt! föreslår Mekarmirra.
Vi kan använda vår fantasi tillsammans! berättar Innova.
Vad vill du skapa, Mekarmirra? frågar Innova.
Innova och Mekarmirra skapar nytt av material som de finner i naturen. Det går att skapa nytt och olika saker utifrån fantasin, men de vill samtidigt hjälpa naturen och kamraterna som bor i den.

Tillsammans hjälper de jorden.
Tillsammans är de superhjältar.

 

Isabelle Kristensen är illustratör och författare och har ett brinnande intresse samt kompetens inom arbetet med skolutveckling, Barnkonventionen, relationell pedagogik och digital kompetens inom förskola-skola.
    Hon har arbetat som förskollärare, projektledare för digital kompetens och lärmiljö samt rektor i förskolan.
    Isabelle är idag verksam inom MIK-området (medie- och informationskunnighet) på biblioteken i Kungsbacka kommun.
    Isabelle har tidigare gett ut boken Digital kompetens i förskolan barns rätt att förstå sin omvärld samt är grundare av Facebookgruppen Digitalisering i förskolan med ca 13 000 medlemmar.