Bläddra

Insektsgnag i bark och ved

Kategorier: Biologi och biovetenskap Insects (entomology) Matematik och naturvetenskap Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här

Insektsgnag i bark och ved

Kategorier: Biologi och biovetenskap Insects (entomology) Matematik och naturvetenskap Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här

Ett standardverk för både naturvård och skogsbruk - det första i sitt slag. Boken ger ovärderlig hjälp för att tolka skogsskador och för att inventera insekter med hjälp av deras gnag i bark och ved. Bestämningsnycklar gör det lätt att hitta rätt art. Fler än 450 rikt illustrerade artfaktablad.

Bengt Ehnström som är expert på skalbaggar och andra insekter var tidigare verksam vid ArtDatabanken. Boken bygger på den kunskap som han samlat på sig under årens lopp. Projektet har varit ett mångårigt samarbete med kollegan, fotografen och entomologen Rune Axelsson.