Bläddra

Instrumentens drottning : Orgelns historia och teknik

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Instrumentens drottning : Orgelns historia och teknik

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Instrumentens drottning är ett praktverk om orgelns historia och konstruktion. Orgeln har spelat många olika roller under historiens gång. Den uppfanns omkring 250 f Kr i Alexandria, dåtidens centrum för lärdom, forskning och ingenjörsvetenskaper. Meningarna går isär om den första orgeln egentligen var ett instrument eller en ljudmaskin. Orgeln blev dock populär både vid kejsarceremonier och gladiatorspel.

Vid många tillfällen sågs orgeln som en kunglig maktsymbol, den var också den holländska och nordtyska borgerlighetens stolthet. Barocken var orgelns verkliga storhetstid och i ett spännande avsnitt får vi följa hur orgeln utvecklades på olika sätt beroende på vilka nationella ambitioner respektive land hade. Kyrkoorgeln var både en laddad prestigesymbol och resultatet av högteknologiskt kunnande.

Framför allt har naturligtvis orgeln förknippats med den kristna kyrkan, och när församlingssången skulle göras mer musikalisk under 1800-talet spelade orgeln en viktig roll.

I modern tid har orgeln åter flyttat utanför kyrkorummet. Orgeln spelade t ex en viktig roll vid stora utbildningssatsningar. Den har också fått ta plats i konserthus, på biografer, ishockeyarenor och till och med i varuhus.

Den historiska rundmålningen upptar cirka tre fjärdedelar av boken, resten behandlar orgelns konstruktion med illustrationer och genomgång av dess teknik.

Boken vänder sig till musikintresserade och allmänt kulturhistoriskt intresserade samt till kyrkomusiker, musikstuderande och kyrkans folk.

Boken är resultat av ett samarbete med SK Gehrmans musikförlag och SKS (numera Sensus), och kommer även att ingå i en abonnemangsserie för kyrkomusiker.