Bläddra

Intensivsykepleie

Kategorier: Intensivvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

Intensivsykepleie

Kategorier: Intensivvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här
Hvordan kan intensivsykepleieren ivareta de grunnleggende behovene til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke? Bokas forfattere svarer gjennom å beskrive hvordan intensivsykepleierens spesialkompetanse kommer til uttrykk i profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder. I denne fjerde reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å styrke kompetansen for dermed å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Boka er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller masterstudium i intensivsykepleie. Den er egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger, overvåkingsavdelinger og postoperative avdelinger.