Bläddra

International Contracts and Currency Fluctuations

Köp här

International Contracts and Currency Fluctuations

Köp här
Boken gjør grundig rede for rettslig styring av valutarisiko i internasjonale kontrakter, og inneholder en rekke praktiske eksempler. Boken vil være av særlig interesse for finansinstitusjoner, juridiske avdelinger i foretak som handler i fremmed valuta, samt advokater og økonomer som bistår disse selskapene. Den behandler et internasjonalt problem på engelsk, og retter seg således også til et internasjonalt marked.