Bläddra

Invärtesmedicin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Invärtesmedicin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Boken fokuserar på den medicinska bakgrunden till de stora sjukdomsgrupperna som ligger inom medicinklinikernas verksamhetsfält. Framställningen grundas på patofysiologin och dess relation till miljö och livsstil. Läsaren får kunskap om sjukdomars uppkomst och bakgrund samt diagnostiska och terapeutiska åtgärder. Sjukvårdsekonomiska och genusanknutna aspekter beaktas liksom kvalitetssäkring. Belysande fallbeskrivningar finns i de flesta kapitel. I denna tionde upplaga har innehållet genomgående reviderats och uppdaterats. Dessutom har det tillkommit ett nytt kapitel om allergi och överkänslighet. Boken är i första hand tänkt för undervisningen inom högskolans hälso- och sjukvårdsutbildningar, men kan med fördel även användas av redan yrkesverksamma som vill ha aktuell information inom sitt verksamhetsområde.