Bläddra

Isaac Newton

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Isaac Newton

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
"Fröjden Eder, I dödliga, över att en så ädel prydnad för människosläktet har funnits."
Inskription på Isaac Newtons gravmonument.

Isaac Newton (1642/3-1727) föddes i en värld av mörker, ovisshet och magi. Han saknade föräldrar, älskarinnor, vänner och grälade bittert med de framstående män som korsade hans väg. Han höljde sitt arbete i hemlighetsfullhet och lyckades upptäcka mer av den väsentliga kärnan i människans kunskap än vad någon annan gjort, vare sig förr eller senare. Newton var den moderna världens chefsarkitekt. Det var han som löste de uråldriga filosofiska gåtorna om ljus och rörelse, och det var i praktiken han som upptäckte gravitationen. Genom att visa hur man kunde förutsäga himlakropparnas omloppsbanor kunde han fastställa vår plats i universum. Han gjorde kunskap till något konkret, kvantitativt och exakt. Han fastställde principer, som brukar kallas hans lagar. Han fruktade offentlighetens ljus, ryggade tillbaka inför kritik och kontroverser och publicerade överhuvudtaget sällan sina verk. Denne sir Isaac, myntmästaren och ordföranden för Royal Society, blev en nationell ikon vars bild präglades på medaljer och vars upptäckter förhärligades på vers.
Det som Newton kom fram till utgör än idag själva kärnan i det vi vet. Newtons lagar är våra lagar när vi talar om kraft och massa, om verkan och motverkan; när vi pratar om drivkraften hos ett idrottslag eller en politisk kandidat; när vi uppmärksammar en traditions eller en byråkratis tröghet; och när vi sträcker ut en arm och känner hur tyngdkraften som omger oss drar oss mot jorden. Före Newton var det ingen som kände den kraften.
James Gleick berättar inträngande om Newton som person och hur hans personlighet och hans upplevelser ledde fram till de vetenskapliga upptäckterna. James Gleicks berättelse är skriven nästan som en roman där syftet är att få människan Newton att framträda och inte bara vetenskapsmannen och hans upptäckter. Recensenter i USA utnämner Gleick till en av de bästa skildrarna av populärvetenskap för läsare utan specialkunskaper, att de samtidigt prisar hans prosa gör väl boken extra intressant för läsarna.

Nationalencyklopedins text om Newton i korthet:
Newton, Sir Isaac, f. 4 januari 1643 (enligt gamla stilen 25 december 1642), d. 31 (20) mars 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman. Newtons verk kan sägas utgöra den vetenskapliga revolutionens höjdpunkt. Med sina rörelselagar sammanfattade och preciserade han de rön som Galilei, Kepler m.fl. gjort. Hans kraftbegrepp, särskilt teorin för gravitationen, innebar ett brott med den förhärskande cartesianska fysiken, samtidigt som dess abstrakta karaktär nödvändiggjorde en mer sofistikerad matematisk behandling till vilken Newton lade grunden med sin fluxionsmetod (se differentialkalkyl), en enhetlig teori som sammanfattade en mängd metoder utvecklade under 1600-talet. Inom optiken introducerade han en ny syn på begreppet färg samt ett på noggranna mätningar grundat empiristiskt studium av ljuset som blev modellbildande för den experimentella fysiken. N. efterlämnade ett personligt färgat storverk Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Naturvetenskapens matematiska principer"; ofta kallad Principia). Detta kom att dominera den matematiska fysiken under 200 år, samtidigt som de problem Newton lämnade olösta, såsom rörande månens rörelse, planetsystemets stabilitet, rummets och tyngdkraftens natur etc., verkade som inspirationskällor för senare forskare och gör så än i dag.

"Elegant, jewel-likehe does not waste a word Gleick has given us the man and his mind in their full crazyness." --The New York Times

"You can't get much more entertaining than Isaac Newton-as described by James Gleick, that is." -The San Diego Union-Tribune

"Brilliant. . . . The great scientist is brought into sharp focus and made more accessible. Highly recommended." -The Tucson Citizen

"Written with enormous enthusiasm and verve and in a style that is often closer to poetry than prose. [Gleick] explains the fundamentals with clarity and grace. His ease with the science is the key to the book's delight." -The Economist

James Gleick är författare och journalist från New York. Isaac Newton nominerades till Pulitzerpriset 2003 och blev en storsäljare i USA.

" Man behöver inte ha specialkunskaper i fysik för att uppskatta boken
" Författaren skriver spännande och initierat, närmast romanlikt.
" Isaac Newton är en udda personlighet med ett spännande livsöde.