Bläddra

IUI/IFN 1939-2009 : sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling

Köp här

IUI/IFN 1939-2009 : sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling

Köp här
INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING (IFN), tidigare Industriens Utredningsinstitut (IUI), har alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Rader av tongivande forskningsrapporter och utredningar har skrivits vid IFN/IUI. Generationer av forskare och utredare har arbetat vid institutet, som periodvis varit en ledande producent av akademiska avhandlingar i främst ämnet nationalekonomi. Många har sedan gått vidare till framträdande positioner i Sverige och utomlands. Denna volym består av uppsatser om och av forskare, chefer och styrelseordföranden som varit verksamma vid institutet. Bland andra medverkar Assar Lindbeck, Jan Wallander och Åke Ortmark. Bidragen ger en inträngande bild av institutets verksamhet under de gångna 70 åren.