Bläddra

Jacob seglar till Kina Ostindiefararen Götheborgs resa 1743-1745

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

Jacob seglar till Kina Ostindiefararen Götheborgs resa 1743-1745

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här
Hälsökonstnären Anita Steiner har under sju somrar deltagit i utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg. Med hjälp av loggböcker från färder med Ostindiefarare på 1700-talet har hon gjort arbetsmanus och akvareller till denna skildring av Götheborgs färd 1743-1745. I centrum för händelserna finns Jacob 10 år, som smugit sig på båten. Författaren Evert Lundström har bearbetat texten så att den är enkel, lättillgänglig och informativ. Det mest betydelsefulla är dock färgbilderna som upptar hela uppslag, en sida eller delar av en sida. Livet till sjöss, under synnerligen varierande väderleksförhållanden, och besöken iland har fått en livfull utformning, där en väl balanserad realism ställs mot och samverkar med en mer lekfull och avspänd berättarton. Det gör berättelsen underhållande samtidigt som den så övertygande ger inblickar i ett sjöliv för flera hundra år sedan. Färgskalan är genomgående mild men ytterst uttrycksfull i sin kontrastrikedom. I slutet finns sidor med speciell detaljrikedom i fråga om föremål och liknande som hör hemma i ett visst speciellt sammanhang. Ingvar Engvén Att så här berätta en dramatisk historisk händelse med en vanlig pojke, Jacob, i centrum är ett utmärkt grepp. Under den två år långa resan som Ostindiefararen gör, den resa som slutar med skeppsbrott i hemmahamnen, hinner läsaren och skeppspojken och läsaren uppleva åtskilligt vardagsliv ombord, angöring av Java med landets exotiska växt- och djurvärld, stormar, hamnlivet och ilastning av varor i Kanton m.m. Det är en god kunskapskälla vad gäller handel och sjöfart under 1700-talet. De vältecknade, varmt färgsatta bilderna med ibland spännande perspektiv dominerar och de samspelar väl med den tvåspaltiga texten, ett klart, nära och detaljrikt språk. Några sidor i slutet visar de redskap en kapten, timmerman och en fältskärbehövde, även redovisas data om resan: utrustning, inköpen m.m. Ulla B. Westelius