Bläddra

Jag har blivit fånge i mina egna konstruktioner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Köp här

Jag har blivit fånge i mina egna konstruktioner

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Köp här
Boken består av utdrag från en brevväxling i perioden 1983 - 2019 mellan författaren Anne-Marie Berglund och Viveca Tallgren, som redigerat utdragen kronologiskt och tematiskt. Boken är indelad i fyra teman: Föräldrarna, Livet som diktare, Ute och hemma, resor och drömmar och Eros. Förutom ovannämnda teman ingår också en dikt och en novell samt ett par av Anne-Marie Berglunds teckningar.