Bläddra

Järvsöbyarna 18 : Stene, Kåsjö, Bäcken, Klacken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Järvsöbyarna 18 : Stene, Kåsjö, Bäcken, Klacken

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här
Järvsöbyarna 18 är nummer 18 i serien Järvsöbyarna. Med 18 böcker har alla 48 byarna i Järvsö dokumenterats. Järvsö ligger mitt i landet i landskapet Hälsingland. Denna bok dokumenterar  järvsöbyarna Stenes, Kåsjös, Klackens och Bäckens historia. Forskningen och färdigställandet av boken tog 10 år.  Brita Gustavsson och Jonas Kristofers startade gruppen som har tagit del av Olle Olsson Boas Olles intervjuer från 1970-talet med äldre Stene och Kåsjöbor. Hans dokumentation har inneburit en utmärkt startpunkt för arbetet. Övrig information har hämtats från riksarkivet i Stockholm, kyrkböcker, gamla kartor, husförhörsprotokoll, gårdsarkiv och gamla försäkrings­handlingar.  Vidare har gruppen varit ute i naturen, hittat och märkt ut bosättningar, stigar och vägar som sedan länge varit bortglömda. De hittade bl.a. sockenlappens bosättning som ledde fram till Länsmuseets utgrävningar 2017 2019. Boken Järvsöbyarna 18 ger en historisk tillbakablick som sträcker sig tillbaka ända  till 1500-talet och tar upp allt från barnamord till det viktiga färjeläget men även nutida information om nämnda byars hus och dess ägare. Vi får möta byarnas betydelsefulla personligheter från svunna tider och i nutid. Boken handlar också bland mycket annat om seder och bruk, om luffare, om skolliv och om ruiner efter gamla tiders bosättningar. Boken har 165 sidor och är inbunden  i A4-format. Den är utgiven på Bokförlaget K&R AB och finns därmed tillgänglig även på nätet. Järvsöbyarna ger en fördjupad och ovärderlig kunskap om Järvsös historia. År 2020 nominerades boken till  Årets Hembygdsbok 2020