Bläddra

Jazzen i världen : – en historisk exposé

Kategorier: Konst Musik

Jazzen i världen : – en historisk exposé

Kategorier: Konst Musik
Jazz och fotboll? Vad är det för skillnad, egentligen? En improvisatorisk lek i gemenskapens tecken menar professor Erik Kjellberg, som har skrivit denna bok i ett försök att från olika horisonter och perspektiv blicka ut över världen, att referera och diskutera vad som tyckts ock tänkts till denna märkliga musik. Jazzen har genom åren rört upp så många sinnen, för eller emot, och den har inspirerat till drömmar och fantasier.
Jazzen har fyllt 100 år, lite drygt, när den här boken kommer ut (2022).
Även om det på vissa sidor vimlar av namn både på kända och mer okända musiker, är detta nog inte en jazzhistorik av det vanliga slaget i långa avsnitt är det mer fråga om författarens personliga approach. Det finns anledning att reflektera över den långa förhistorien med början i slavväsendet. Därefter följer så jazzens resa i olika förklädnader, olika stilar och skiftande gestalter fram till idag. Musikens introduktion i länder som Kina, Ryssland/Sovjet, Tyskland och Frankrike behandlas i särskilda kapitel, och massmedia med sina olika tekniker och distributionsformer genom åren är naturligtvis viktiga. Här ges också glimtar från jazzens plats i filmens historia. Särskilda avsnitt ägnas kvinnornas med åren alltmer framträdande roll. Jazzens väg från att främst vara dansmusik till att få en med åren alltmer internationellt respekterad plats i konsertlivet sker samtidigt med en modern, kvalificerad undervisning och dokumentation i många länder.
Ett genomgående tema är det nordamerikanska samhällets problematiska inställning till den svarta befolkningen, något som gång på gång exemplifieras på så många nivåer, både allmänt och mer individuellt.
Boken vänder sig inte bara till dem som redan är bekanta med jazz i någon form utan också till läsare och lyssnare som förhoppningsvis är nyfikna och kanske vill söka nya utblickar, kunskaper och upplevelser.