Bläddra

Jonas Wenström – välkänt och okänt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Jonas Wenström – välkänt och okänt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Jonas Wenström var en av Sveriges mest geniala uppfinnare, vars dynamomaskiner och trefassystem utgjorde grunden till världsföretaget ASEA, numera ABB, och den framgångsrika elektrifieringen av Sverige. Sin bräckliga kroppskonstitution kompenserade han mer än väl genom tankens briljans. Han avled vid 38 års ålder, tre dagar efter invigningen av det första trefassystemet i december 1893.

Ernst Danielson kom att bli nära vän och kollega till Jonas, och var den som främst förde hans tekniska arv vidare. Ernst var en av dåtidens främste elektrotekniker även internationellt. Hans kraftfulla insatser medförde ett tidigt genombrott för svenska växelströmssystem. Trots ett liv präglat av sport och sunda vanor drabbades han tidigt av sjukdom och gick bort bara 41 år gammal.

Boken handlar om Jonas Wenströms liv och arbete, men ger också stort utrymme åt Ernst Danielson. Familj, kollegor och andra nyckelpersoner får passera revy för kontextens skull. Många brevcitat hjälper att ge texten rätt tidsmässiga karaktär. Boken är rikt illustrerad och innehåller även några faktarutor avsedda att ge intresserade läsare enkla förklaringar till några av de elektriska maskinerna.

Författaren, Sture Eriksson, utexaminerades som civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, och långt senare avlade han teknologie doktorsexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Under åren 1963 till 2000 var han anställd vid ASEA/ABB och arbetade till stor del, i olika befattningar, med utveckling av elektriska maskiner och drivsystem. Han var, under främst 1970-talet, chef för konstruktionsavdelningen för kraftverksgeneratorer. År 1987 utnämndes Sture Eriksson till adjungerad professor i elektromaskinteknik vid KTH. Under senare år har han haft uppdrag relaterade till nationella forskningsprogram för el- och hybridfordon. Intresset för historia har han burit med sig under många år, och det satte även avtryck i hans doktorsavhandling med titeln ”Electrical Machine Development – a study of four different machine types from a Swedish perspective,” framlagd på KTH år 2007.