Bläddra

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser
Köp här

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser
Köp här

Jordbruket och skogsbruket förser oss med livsmedel, energi, byggnadsmaterial och papper. Produkter som är väsentliga i vårt dagliga liv. De areella näringarna har förändrats mycket kraftigt under det senaste seklet. Mekanisering, motorisering, växtförädling, kemiska bekämpningsmedel, ny kunskap på många olika plan, en förändrad ekonomi och politik, m.m. har omformat jordbruket och skogsbruket. Avkastningen har ökat och mängden människor som behövs för produktionen har minskat påtagligt. I början av seklet stod människor ochdjur för det mesta av arbetet och redskapen var enkla. I skogen ersattes yxan med motorsåg och sedermera av skördare som snabbt fäller, kvistar och kapar ett träd. Jordbruk som förr krävde stora skaror av arbetare som statare, torpare, mjölkerskor med flera kan nu med hjälp av förbränningsmotorer och mjölkmaskiner skötas av ett fåtal personer. Den omvandling näringarna genomgått sedan år 1900 har också resulterat i förändrad markanvändning. Atlasen belyser dessa och många andra förändringar i kartor, diagram, ord och bild.
Ingår i Sveriges Nationalatlas, utgiven i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. I atlasen medverkar 30 författare
232 sidor. ISBN 978-91-8776-059-4