Bläddra

Kalenderblocket 15/16

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivmaterial Uppslagsverk och referensverk

Kalenderblocket 15/16

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivmaterial Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Kalenderblocket är limmat och fäst på A4-kartong med ett utstansat hål för upphängning. Kalenderblocket visar ett blad för varje dag. Till varje vardag finns uppslag till samtalsämnen eller uppgifter till eleverna. Samtalsämnena handlar om traditioner och högtider, både svenska och en del utländska och internationella, samt olika talesätt och gåtor. Uppgifterna varierar inom ämnena svenska, matematik, SO och NO samt kring traditioner, bilder och rörelser. Vissa dagar är uppgiften riktad till en elev och vissa dagar till alla elever i klassen. Varje dag kan en ny elev vara morgonvärd och ansvara för att presentera dagen samt inleda samtalet eller visa uppgiften. Låt eleverna ta hem kalenderbladet med dagen de varit värd för eller häng upp dagarna i klassrummet och se hur till exempel månaden växer fram.