Bläddra

Källan på botten av tidens brunn : indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här

Källan på botten av tidens brunn : indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

Kategorier: Filosofi och religion Fornnordisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Köp här

Indoeuropéerna har återkommit i såväl vetenskap som i mediernas vetenskapsnyheter. Anledningen är att DNA-metoder där man analyserar gamla molekyler nu öppnar nya världar. Här upptäcker man bärare av arvsanlag i våra gener, vilket visar oanade samband.

Kvarlevorna i forntida gravar berättar nyheter. Både arkeologer och språkforskare blir överraskade. Nya samband upptäcks, gamla spekulationer vidimeras eller förkastas. Indoeuropéerna träder fram ur forntidens dunkel och blir människor av kött och blod, tack vare DNA-analyserna.

Hur har vägarna till Skandinavien gått under 4 500 år? Hos Kaliff är det arkeologins relation till indoeuropéerna som står i fokus, men också mytologi och religiösa föreställningar. Han ser att det arkeologiska materialet kan berätta samma historia som språket, mytologin och religionen. Vägarna har varit desamma. Han spårar rituella byggnader, gravar och kultplatser med indoeuropeiska rötter.

Anders Kaliff är professor i arkeologi vid Uppsala universitet. 2017 utkom han med boken Tempel och kulthus i det forna Skandinavien.