Bläddra

Kampen om Skåne

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Kampen om Skåne

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Två krig utkämpades mellan Sverige och Danmark innan Skåne till slut blev en del av Sverige. Karl X Gustavs krig mot danskarna slutade med freden i Roskilde 1658 då Skåne tillhörde de erövrade landskapen. Men motståndet mot svenskarna var hårt. Skåningarna längtade efter danskt styre igen. Danskarna förklarade ännu en gång Sverige krig. Men efter slaget vid Lund 1676 krossades slutgiltigt drömmen om ett danskstyrt Skåne.

Sedan Skåne tillsammans med Blekinge, Halland, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län 1658 införlivats med det svenska riket började en intensiv försvenskningskampanj. I Skåne blev det djupa motsättningar mellan de uppsvenska myndigheterna och de skånska bönderna, som opponerade sig mot alla skatter och nya pålagor. En av motståndsledarna var "Göingehövdingen" Svend Poulsen som tillsammans med snapphanarna härjade på den skånska landsbygden i decennier och orsakade bondebefolkningen ett enormt lidande.

Det var inte lätt att styra de envisa skåningarna. I ett läge tröttnade generalguvenören i Skåne på att försvenskningen gick så långsamt. Han lade fram ett förslag för att påskynda det hela: Svenska adelsmän skulle ta över de skånska godsen, uppsvenska präster skulle flyttas till Skåne och skånska präster uppåt landet. Bönderna skulle helt enkelt tvingas att flytta till de baltiska länderna!

Alf Åberg berättar levande och insiktsfullt om hur 1600-talets bondesamhälle fungerade vad gäller skatteindrivning, lag och rätt, rättsskipning och kyrkans roll i det hela. Ett av den nya regimens dekret att man skulle ta emot ryttare i gårdarna drabbade bönderna hårt. Ryttarna skulle ha kost och logi och rätt att bruka delar av gården. Det resulterade i att otaliga bönder ruinerades och fick lämna sina gårdar.


Alf Åberg är professor och tidigare chef för Krigsarkivet i Stockholm. Han är känd och uppskattad för sina radio- och TV-program, tidningsartiklar och många böcker i historiska ämnen. På Natur och Kultur har han tidigare givit ut bl a Vår svenska historia (1978), När svenskarna upptäckte världen (1981), Fångars elände (1991), och Svenskarna under stjärnbaneret (1994).