Bläddra

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
Tillväxten är det stigande tidvatten som lyfter alla båtar. Så kan den teori formuleras som i många år och i hög grad väglett västvärldens ekonomer och politiker. Ekonomiska klyftor har ansetts vara av mindre intresse, eller rentav ointressanta, eftersom man trott att marknaden ändå i slutändan kommer att ställa allt till rätta. Men på senare tid har en rad forskare framträtt som starkt ifråga­sätter detta synsätt. En av dem är Thomas Piketty. I sin bok Kapitalet i tjugo­första århund­ra­det visar han, med ny och omfattande statistik från tjugo länder och fyra århundraden, hur en allt större ojämlikhet vad gäller förmögenhet och inkomst har vuxit fram de senaste årtiondena - tvärtemot förutsägelser­na om att välståndet skulle komma alla till del. Efter några lyckliga decennier i mitten 1900-talet, då ojämlikheten mins­kade, är den idag för flera länder tillbaka på nivåer som inte setts sedan 1930-talet eller rentav 1800-talet. Starka ekonomiska krafter verkar dessutom för att ojäm­lik­he­ten kommer att fortsätta att öka ännu mera, kanske till och med så mycket att demokratin och de värderingar om social rättvisa som den är grundad på hotas. Men det finns också möjliga motkrafter, där en ändrad politisk inriktning, mot att återupprätta någon form av demokratisk kontroll över kapitalismen, kan spela en avgörande roll. Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett ovärderligt bidrag för att förstå de mäktiga ekonomiska mekanismer som styr våra moderna sam­hällen. Den är också ett tungt argument för varför jämlikhetsfrågan måste återfå sin centrala plats i varje diskussion om hur framtidens sociala liv ska se ut. OM BOKEN "Thomas Piketty är inte något känt namn, men det kommer kanske att förändras genom publiceringen av hans storartade och förkrossande betraktelse om ojämlikhet, Kapitalet i tjugoförsta århundradet. Piketty har skrivit en i sanning enastående bok. Det är ett verk som förenar stor historisk överblick - när hörde du senaste en ekonom åberopa Jane Austen och Balzac? - med omsorgsfull analys av data. Och fastän Piketty gör sig lustig över den nationalekonomiska professionen för dess barnsliga passion för matematik, så underbygger han sin egen diskussion med en ekonomisk modell som är något av ett konststycke, ett angreppssätt som integrerar analys av ekonomisk tillväxt med fördelningen av inkomst och förmögenhet. Det här är en bok som kommer att förändra både hur vi ser på samhället och den nationalekonomiska praktiken." Paul Krugman, New York Review of Books (8 maj 2014) Paul Krugman tilldelades 2008 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. "Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett standardverk för en ny tid. En klassiker. Det ekonomiska para­digmskiftet mellan två hårda pärmar. En bok som kommer att influera ekonomer och politiker för lång tid framöver. Ni får ursäkta mitt pretentiösa tonläge, men det här är ett sådan verk. Alla som är intresserade av de stora krafter som formar samhället kommer behöva relatera till Thomas Piketty de närmaste åren. De kommer rentav att behöva läsa Thomas Piketty. Deras smala lycka är att den 700-sidiga boken inte bara är läsbar, utan relativt uppslukande. Genom att upptäcka och sammanställa tidigare aldrig skådad data har Thomas Piketty upptäckt en ny ekonomisk planet. Problemet är bara att det är vår egen." Katrine Kielos (Marçal), Dagens Nyheter OM FÖRFATTAREN Thomas Piketty, född 1971, är en fransk national­eko­nom specialiserad på ojämlikhet i fördelning av inkomst och förmögenhet. Han är professor vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris School of Economics samt London School of Economics.